Cонгуулийн зардлын тайлан 2020

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.5-д заасан эрх, үүргийн хүрээнд “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож буй нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайланг ил тод мэдээллэх үүрэгтэй.
Та бүгдэд хуулийн энэхүү заалтын дагуу тайлангаа танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээлэл

Түгээх

Шинээр нэмэгдсэн