Home Хэвлэл мэдээлэл Нийтлэл МАЛЧИН Н.БАТТУЛГЫНХ МАЛЫН ҮҮЛДЭР УГСААГ САЙЖРУУЛАХАД АНХААРДАГ