Захирлын цалин, болон нийгмийн хангамжийн талаар мэдээлэл өгнө үү?

Б.Бат-Эрдэнэ: Захирлын цалин, болон нийгмийн хангамжийн талаар мэдээлэл өгнө үү?
Их сурвалж: http://vip76.mn/content/61657

Сэтгэгдэл үлдээх